Kukemõisa talu Järvamaal

  • 2007-2012
  • 2012
  • Emil Urbel
  • Ivar Lubjak, Maria Pukk
  • Pille Lausmäe, Liisa Põime