Villa in Merivälja, Tallinn

  • 2003
  • 2004
  • Emil Urbel, Indrek Erm
  • Taso Mähar, Karin Kitse
  • Peep Rosenberg