Kuressaare Stadium grandstand building

  • Competition 2011
    II prize